Podium 2011. Omslag av Jens Andersson.
Döda lärares förening och andra förfärliga historier.

Innehåller sex förfärliga historier:

Tre önskningar
Gissa mitt namn
De tre systrarna Bruce
Dubbelgångare betyder Död
Hon äter ingenting
Döda Lärares Förening